Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8595 | รายที่ 8596 | รายที่ 8597 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8596 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานเทศบาล ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไข้ต่ำๆ ไอ ปวดตามร่างกาย
ประวัติเสี่ยง ใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9-10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
11 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น -ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานพร้อมกับภรรยา
- ผู้ป่วยออกไปรับซื้อขยะชุมชนร่วมกับกองสวัสดิการบ้านคำปลาฝา
-ผู้ป่วยไปซื้อของ ไม่สวมหน้ากาก
12 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น -ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานพร้อมกับภรรยา
- ผู้ป่วยเลิกงานเดินทางกลับบ้านพร้อมกับภรรยา
- ผู้ป่วยไปซื้อของ ไม่สวมหน้ากาก
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
14 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย -ผู้ป่วยเดินทางไปทำงาน ผู้ป่วยเลิกงานเดินทางกลับบ้าน
15-16 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า -ผู้ป่วยเดินทางไปอบรมที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเพื่อนในสำนักงาน ทั้งหมด 5 ราย (ผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย) โดยรถยนต์ส่วนตัว
17 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงเย็น
- ผู้ป่วยมีอาการไข้ หยุดพักไม่ได้ไปทำงาน
- ผู้ป่วยไปหาหมอที่คลินิกโคกว้าง
19 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงเย็น
- ผู้ป่วยหยุดพักไม่ได้ไปทำงาน เดินทางไปบิ๊กซีสาขากาฬสินธุ์
- ผู้ป่วยไปหาหมอที่คลินิกบ้านคำปลาฝา
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
21 ตุลาคม 2564 08.00 -11.00 น.
11.00-15.30 น.
ช่วงเย็น
- ผู้ป่วยเดินทางไปทำงาน มีอาการไข้ไม่หาย ตรวจ ATK ผลบวก
- ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.กาฬสินธุ์
- ผู้ป่วยเข้ากักตัวที่ เถียงนา
22 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 และได้รับการประสานจากรพ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งรถมารับเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น