Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8602 | รายที่ 8603 | รายที่ 8604 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8603 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 14 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดศีรษะ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7853 (บิดา)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน (ร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 7853) และคนในครอบครัวอีก 3 ราย
7-17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน มีออกไปซื้อกับข้าวที่ร้านค้าในชุมชน (บิดาตรวจพบเชื้อโควิด19)
18 ตุลาคม 2564 09.00-11.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 1 (ผลไม่พบเชื้อโควิด19)
19-20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน เริ่มมีอาการปวดศีรษะ และ มีน้ำมูก
21 ตุลาคม 2564 09.30 - 12.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.สมเด็จ (รอผล)
ช่วงบ่าย - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
22 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARs-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น