Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8604 | รายที่ 8609 | รายที่ 8612 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8609 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 81 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง / ไขมันในเลือดสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน อ. เมือง จ.กาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
10 ตุลาคม 2564 อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน หลานสาวแวะเอาของมาให้
11 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านบุตรสาว และไปพบเพื่อน
12 ตุลาคม 2564 10.00 น. – 12.00 น. ไปเป็นพยานในการวัดที่ดิน ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง (4 คน)
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
14 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน มีไข้ ไปขอยาที่บ้านเพื่อนบ้าน
15 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไปเล่นกับเพื่อน
18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไปเล่นกับเพื่อน
19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ทราบผลตรวจ หลานสาวติดเชื้อ Covid 19 จึงทำการกักตัว
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัว จนท รพ.สต. ทำการตรวจ หาเชื้อด้วยชุด ATK ผลเป็นบวก
21 ตุลาคม 2564 เช้า เข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลยางตลาด
22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน โรงพยาบาลยางตลาด แจ้งผลพบสารพันธุกรรม Covid – 19 และรับเข้ารักษาที่โรงพยาบาลยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น