Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8612 | รายที่ 8613 | รายที่ 8615 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8613 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 23 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : วัณโรคลำไส้และปอด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8 - 11 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
12 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
12 ตุลาคม 2564 17.00 น. ผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัวแม่(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8590 จังหวัดกาฬสินธุ์)และญาติรวม 4 คน แพทย์ให้นอนพักรักษาตัวที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 เตียง 4 รพ.กาฬสินธุ์
13 ตุลาคม 2564 10.00 น. ผู้ป่วยย้ายมานอนพักรักษาตัวที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 เตียง 37 รพ.กาฬสินธุ์ โดยมีพ่อเป็นผู้เฝ้าดูแลผู้ป่วย
14 - 17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 เตียง 37 รพ.กาฬสินธุ์ โดยมีแม่เป็นผู้เฝ้าดูแลผู้ป่วย
18 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 เตียง 37 รพ.กาฬสินธุ์ โดยมีแม่เป็นผู้เฝ้าดูแลผู้ป่วย
18 ตุลาคม 2564 15.00 น. แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน ผู้ป่วยและแม่จึงเดินทางกลับบ้าน โดยให้ญาตินำรถยนต์ส่วนตัวมารับ
19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน และเริ่มมีอาการไอ
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
21 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน และทราบข่าวแม่ตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
21 ตุลาคม 2564 10.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่รพ.ดอนจาน
22 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
22 ตุลาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น