Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8613 | รายที่ 8615 | รายที่ 8616 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8615 กมลาไสย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 57 ปี 10 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอกมลาไสย ประกอบอาชีพ ขับแท็กซี่รับจ้าง อำเภอ/เขตลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 14/10/2564
ด้วยอาการ : ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : เบาหวาน
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
20 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
17 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลธัญบุรี
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
13 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น