Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8615 | รายที่ 8616 | รายที่ 8618 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8616 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 42 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน อาชีพ ช่างตัดเย็บผ้า ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 18 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ และเหนื่อยเพลีย
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7816 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8 – 14 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัวรวม 4 คนและเปิดบริการตัดเย็บเสื้อผ้า
15 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
15 ตุลาคม 2564 11.00 – 12.00 น. ผู้ป่วยทราบข่าวว่าลูกค้าที่เอาผ้ามาตัดเย็บด้วย ตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19 จึงเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี ATK ที่หน่วยตรวจเชิงรุกสุขศาลาบ้านนาจำปา ผลไม่พบเชื้อ
16 - 17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านและเริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ และเหนื่อยเพลีย
19 - 20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
21 ตุลาคม 2564 10.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่หน่วยตรวจเชิงรุก รพ.ดอนจาน
22 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
22 ตุลาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น