Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8616 | รายที่ 8618 | รายที่ 8619 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8618 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 34 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบล- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ ไข้ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อขา
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น -ผู้ป่วยเดินทางไปรับจ้างทำประตูกับภรรยาคุยกับเจ้าของบ้าน 1 คน
-ผู้ป่วยกลับบ้านกินข้าวกับครอบครัว 4 คน
11-14 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น -ผู้ป่วยเดินทางไปที่ทุ่งนา กินข้าวกับครอบครัว 8 คน
- ผู้ป่วยกลับบ้านกินข้าวกับครอบครัว 4 คน
15-16 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเดินทางไปที่ทุ่งนา กินข้าวกับครอบครัว 6 คน
- ผู้ป่วยมีเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยัน)มาหาและตกปลาด้วยกัน
17-18 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเดินทางไปที่ทุ่งนา กินข้าวกับครอบครัว 6 คน
- ผู้ป่วยกลับบ้านกินข้าวกับครอบครัว 3 คน
19 ตุลาคม 2564 ตลอดวัน - ผู้ป่วยพักอยู่บ้าน
- ผู้ป่วยมีอาการ ไข้ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อขา
20 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเดินทางไปที่ทุ่งนา
- ผู้ป่วยพร้อมภรรยาไปหาหมอที่คลินิกบ้านโคกกว้าง
21ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเดินทางไปที่ทุ่งนา
- ผู้ป่วยกลับบ้านกินข้าวกับครอบครัว 3 คน
22 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเดินทางไปที่ทุ่งนา
- ผู้ป่วยได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ว่าให้กักตัว เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่
- ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
23 ตุลาคม 2564 8.00-10.30 น. 10.40 น. ช่วงเย็น - ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
- ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ ATK ที่ รพ.สต. พบผล บวก
- ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
24 ตุลาคม 2564 8.00-13.30 น. ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.กาฬสินธุ์
- ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
25 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 และได้รับการประสานจาก รพ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งรถมารับเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น