Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8618 | รายที่ 8619 | รายที่ 8620 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8619 สมเด็จ

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 6 ปี 8 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอสมเด็จ ประกอบอาชีพ นักเรียน อำเภอ/เขตเมือง จังหวัด อุดรธานี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 10/10/2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก / มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสบิดาที่ป่วยติดเชื้อโควิด2019
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
20 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
22 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
– เข้ารับการรักษาที่ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น