Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8619 | รายที่ 8620 | รายที่ 8621 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8620 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 18 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-8 ตุลาคม 2564 09.00-17.00 น. ทำงานที่ร้านสนั่นสักทอง ใส่หน้ากากอนามัยบางเวลา
9-17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้าน เนื่องจากทราบตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยง พักอาศัยอยู่ด้วยกัน 19 คน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน เริ่มมีอาการไข้ ซื้อยากินเอง ไม่สวมหน้ากากอนามัย
19-20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน และลงแพหาปลา
21 ตุลาคม 2564 09.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก ได้รับการตรวจATK มีผลพบเชื้อ ส่งตรวจด้วยวีธี RT-PCR
22 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น