Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8620 | รายที่ 8621 | รายที่ 8622 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8621 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ ครูเอกชน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดเมื่อยตามร่างกาย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8 ตุลาคม 2564 08.00 - 16.00 น. ไปทำงานที่โรงเรียนรุ่งรัศมี มีเพื่อนร่วมงานทั้งหมด 10 คน ใส่หน้ากากอนามัยบางเวลา
9-10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ด้วยกัน 5 คน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
11-12 ตุลาคม 2564 08.00 - 17.00 น. เข้าเวรที่โรงเรียน มีเพื่อนร่วมงาน 2 คน ใส่หน้ากากอนามัยบางเวลา
13-18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
19 ตุลาคม 2564 07.00 น. เริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
19 ตุลาคม 2564 08.00-12.00 น. ไปฉีดวัคซีนที่วัดบ้านท่าเมืองออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
21 ตุลาคม 2564 08.00 - 16.00 น. ไปทำงานที่โรงเรียนรุ่งรัศมี มีเพื่อนร่วมงานทั้งหมด 3 คน ใส่หน้ากากอนามัยบางเวลา
22 ตุลาคม 2564 09.30 น. ติดตามตรวจพบเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันรายที่8635 ผลตรวจATK มีผลตรวจพบเชื้อ
23 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น