Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8623 | รายที่ 8624 | รายที่ 8625 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8624 สมเด็จ

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 8 ปี 6 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอสมเด็จ ประกอบอาชีพ นักเรียน อำเภอ/เขตเมือง จังหวัด อุดรธานี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 22/10/2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสบิดาที่เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 2019
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
20 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
22 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว ต.สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
23 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น