Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8624 | รายที่ 8625 | รายที่ 8626 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8625 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - พาป้าไปกดเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาบ้านโคกศรี กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8264 จังหวัดกาฬสินธุ์)
- เพื่อนบ้านซึ่งเป็นญาติกันมาเล่นกับน้องชายที่บ้าน
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 4 คน
ุ6-11 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
- เพื่อนบ้านซึ่งเป็นญาติกันมาเล่นกับน้องชายที่บ้านบ่อยครั้ง
12 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน เริ่มมีอาการไข้
13-18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
- ทราบผลว่าป้าติดเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8264 จังหวัดกาฬสินธุ์)
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
- ทราบผลว่าน้องชายติดเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8555 จังหวัดกาฬสินธุ์)
22 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
23 ตุลาคม 2564 09.00 - โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น