Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8625 | รายที่ 8626 | รายที่ 8627 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8626 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 9 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ตุลาคม 2564
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
18 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น - ผู้ป่วยพักอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
- ผู้ป่วยไปขับขี่รถไปทุ่งนา
19 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น - ผู้ป่วย เดินทางไปบิ๊กซีสาขากาฬสินธุ์ กับแม่(ผู้ป่วยยืนยัน)
- ผู้ป่วยไปหาญาติที่บ้านคำปลาฝา
20-21 ตุลาคม 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
22 ตุลาคม 2564 8.00-13.30 น. ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.กาฬสินธุ์
- ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
23 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 และได้รับการประสานจากรพ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งรถมารับเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น