Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8626 | รายที่ 8627 | รายที่ 8630 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8627 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 56 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ เกษตรกร(อสม.) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 18 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-12 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
13 ตุลาคม 2564 07.40-17.00 น. - ผู้ป่วยไปรับจ้างดายหญ้า กับเพื่อน 7 คน
15 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ช่วงเย็น - ผู้ป่วยพักอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
- ผู้ป่วยเดินไปเล่นกับเพื่อนบ้าน(ผู้ป่วยยืนยัน)ประมาณ 10 นาที
16-17 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น - ผู้ป่วยไปทุ่งนา
- ผู้ป่วยรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว
18 ตุลาคม 2564 07.00-13.00 น. ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเดินทางไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 2 กับเพื่อน อสม.6 คน
- ผู้ป่วยมีอาการไข้ตัวร้อน ปวดตามร่างกาย
19 ตุลาคม 2564 07.00-13.00 น. ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ นาคู
- ผู้ป่วยรับประทานอาหารกับญาติและครอบครัว 6 คน
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยมีอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ พักอยู่ที่บ้าน
21 ตุลาคม 2564 15.40 น. - ผู้ป่วยมีอาการ ไข้ ปวดกล้ามเนื้อและเพื่อนบ้านเป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จึงขอตรวจ ATK กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. พบผล บวก
22 ตุลาคม 2564 8.00-13.30 น. ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.กาฬสินธุ์
- ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
23 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 และได้รับการประสานจากรพ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งรถมารับเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น