Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8630 | รายที่ 8631 | รายที่ 8632 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8631 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 53 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : คัดจมูก น้ำมูกใส
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน หาปลาอยู่ที่แพปลาตลอดทั้งวัน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
9 ตุลาคม 2564 09.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหมู่บ้าน ผลตรวจไม่พบเชื้อ
10-12 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน หาปลาอยู่ที่แพปลาตลอดทั้งวัน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
10-21 ตุลาคม 2564 08.00 น. นำปลาที่หาได้มาเก็บไว้ที่บ้านทุกวัน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
21 ตุลาคม 2564 09.00 น. เริ่มมีอาการคัดจมูก น้ำมูกใส กินยาเองที่บ้าน
22 ตุลาคม 2564 09.00 น. ติดตามตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุกเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยรายที่ 8643 และผู้ป่วยรายที่8620
23 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น