Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8632 | รายที่ 8633 | รายที่ 8634 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8633 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 85 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไข้ ไอมีเสมหะ
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8-16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยติดเตียง ไม่สวมหน้ากากอนามัย
16 ตุลาคม 2564 19.00 น. เริ่มมีอาการไอมีเสมหะ กินยาเองที่บ้าน
17 ตุลาคม 2564 09.00 น. เริ่มมีอาการไข้ ญาติซื้อยากินเองที่บ้าน
18-20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
21 ตุลาคม 2564 09.30 น. ติดตามตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุกเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยรายที่ 8643 ได้รับการตรวจด้วยวิธีATK ผลตรวจพบเชื้อ และได้ส่งตรวจRT-PCR
22 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 และไดรับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น