Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8634 | รายที่ 8635 | รายที่ 8636 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8635 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 53 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามร่างกาย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8-18 ตุลาคม 2564 06.00-20.00 น. อยู่บ้านตลอดทั้งวัน เปิดร้านค้าขายของชำ ใส่หน้ากากอนามัยบางเวลา
19 ตุลาคม 2564 07.00 น. เริ่มมีไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามร่างกาย กินยาเองที่บ้าน
20-21 ตุลาคม 2564 06.00-20.00 น. เปิดร้านขายของชำ ใส่หน้ากากอนามัยบางเวลา
22 ตุลาคม 2564 09.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยบริการเชิงรุก เนื่องจากมีอาการไข้ ได้รับการตรวจด้วย ATK ผลพบเชื้อ และได้รับการส่งตรวจ ด้วยวิธี RT-PCR
22 ตุลาคม 2564 23.00 น. มีอาการเหนื่อยหายใจไม่อิ่ม และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
23 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น