Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8636 | รายที่ 8637 | รายที่ 8639 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8637 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : คัดจมูก น้ำมูกใส
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8-15 ตุลาคม 2564 06.00-06.10 น. ไปซื้ออาหารที่ร้านค้าหมู่ 6 บ้านโนนสำราญ ฝั่งตรงข้ามกับบ้านตัวเองทุกวัน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
8-15 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
16 ตุลาคม 2564 09.30-12.00 น. เดินทางไปรับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลท่าคันโท ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
17-20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
20 ตุลาคม 2564 19.00 น. เริ่มมีอาการคัดจมูก น้ำมูกใส กินยาเองที่บ้าน
21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
22 ตุลาคม 2564 09.30 น. ติดตามตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยรายที่8635 ได้รับการตรวจด้วย ATK ผลพบเชื้อ และได้รับการส่งตรวจ RT-PCR
23 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น