Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8639 | รายที่ 8640 | รายที่ 8641 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8640 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8-19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน นอนอยู่ที่ไร่ อยู่ด้วยกันกับบุตรชาย และภรรยานำข้าวและอาหารมาส่งทุกวัน
8-19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ทำไร่มันด้วยกันกับน้องชาย 2 คน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
19 ตุลาคม 2564 08.00-10.30 น. เดินทางไปรับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลท่าคันโท ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน พักอาศัยด้วยกัน 4 คน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
21 ตุลาคม 2564 09.00 น. ติดตามตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุกเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8249
22 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น