Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8640 | รายที่ 8641 | รายที่ 8643 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8641 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 73 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8-21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ด้วยกัน 5 คน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
22 ตุลาคม 2564 09.30 น. ติดตามตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8637 ได้รับการตรวจด้วย ATK ผลตรวจพบเชื้อ และได้รับการส่งตรวจด้วย RT-PCR
23 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น