Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8641 | รายที่ 8643 | รายที่ 8644 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8643 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 50 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดศีรษะ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6-8 ตุลาคม 2564 09.00-0910 น. ซื้อของใช้ที่ร้านค้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคันโท ทุกวัน ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
6-8 ตุลาคม 2564 16.00-16.10 น. ซื้อของใช้และอาหารที่ร้านค้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคันโท ทุกวัน ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
9 ตุลาคม 2564 09.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก เนื่องจากคนในหมู่บ้านพบเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19
16-17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
16-17 ตุลาคม 2564 09.00 น. ขายปลาให้เพื่อนบ้านในละแวกหมู่บ้าน ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
17 ตุลาคม 2564 18.00-18.10 น. ซื้อยาที่ร้านอำพลเภสัช ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
18 ตุลาคม 2564 12.00-12.10 น. รับนมที่โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าคันโท ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
18 ตุลาคม 2564 12.01-12.30 น. แวะเข้าห้างโลตัสซื้อของใช้ ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
19 ตุลาคม 2564 17.00-17.20 น. ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงท้าย ส่งหลานขายผักที่ตลาดศรีธาตุ ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
19 ตุลาคม 2564 18.00-18.10 น. ซื้ออาหารที่ตลาดเย็นท่าคันโท ซื้อมะละกอ และมะเขือเทศ ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
19 ตุลาคม 2564 19.00 น. เริ่มมีอาการปวดศีรษะ เจ็บคอ กินยาเองที่บ้าน
20 ตุลาคม 2564 09.00 น. ขายปลาให้คนในละแวกหมู่บ้าน ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
21 ตุลาคม 2564 09.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก ได้รับการตรวจATK ผลพบเชื้อ และส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR
22 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น