Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8644 | รายที่ 8645 | รายที่ 8646 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8645 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 63 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ตุลาคม 2564
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 ตุลาคม 2564 08.30-15.30 น.
ช่วงเย็น
-ผู้ป่วยเดินทางไปไร่
-ผู้ป่วยรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว
14-16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
17 ตุลาคม 2564 08.30-16.00 น.
ช่วงเย็น
-ผู้ป่วยเดินทางไปไร่
-ผู้ป่วยรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว(ผู้ป่วยยืนยัน)
18 ตุลาคม 2564 08.30-17.30 น.
ช่วงเย็น
-ผู้ป่วยเดินทางไปไร่
-ผู้ป่วยรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว(ผู้ป่วยยืนยัน)
19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
-ผู้ป่วยมีอาการลิ้นไม่รับรส
20-21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
22 ตุลาคม 2564 8.00-13.30 น. ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.กาฬสินธุ์
- ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
23 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 และได้รับการประสานจาก รพ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งรถมารับเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น