Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8645 | รายที่ 8646 | รายที่ 8647 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8646 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 ต.ค.2564 06.00-12.00 น. - ไปปลูกมันสำปะหลัง ที่ไร่บ้านหนองสรวง ไปด้วยกัน 12 คน
13 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้าน
14 ต.ค.2564 06.00-17.00 น. - ไปปลูกมันสำปะหลัง ที่ไร่บ้านหนองสรวง ไปด้วยกัน 8 คน
15 ต.ค.2564 08.00-11.00 น. - ไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่สอง ที่รพ.หนองกุงศรี ไปด้วยกัน 2 คน
16 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้าน และทราบผลตรวจลูกสะใภ้ มีผลพบเชื้อ
17 ต.ค.2564 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจตรวจหาเชื้อที่รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธี RT-PCR
18 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้าน ทราบผลตรวจ มีผลไม่พบเชื้อ
19-21 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้าน
22 ต.ค.2564 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจตรวจหาเชื้อที่รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธี RT-PCR
23 ต.ค.2564 07.30 น. - ทราบผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR มีผลพบเชื้อ
23 ต.ค.2564 16.00 น. - เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น