Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8646 | รายที่ 8647 | รายที่ 8648 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8647 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8-9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน พักอาศัยด้วยกัน 19 คน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
10 ตุลาคม 2564 19.00-19.10 น. ไปซื้ออาหารที่ร้านค้าในหมู่ 4 ตำบลท่าคันโท ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
11-13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
13 ตุลาคม 2564 19.00-19.10 น. ไปซื้ออาหารที่ร้านค้าในหมู่ 4 ตำบลท่าคันโท ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
14-16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
16 ตุลาคม 2564 19.00-19.10 น. ไปซื้ออาหารที่ร้านค้าในหมู่ 4 ตำบลท่าคันโท ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
17-19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
19 ตุลาคม 2564 20.00-20.05 น. ไปกดเงินที่ตู้ธนาคารกรุงไทย หน้าห้างโลตัส ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
20 ตุลาคม 2564 09.00-09.10 น. ซื้อของใช้ที่ร้านค้าหมู่ 4 ตำบลท่าคันโท ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
20 ตุลาคม 2564 13.00-13.10 น. ไปซื้อส้มตำที่ร้านตรงข้ามกับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย(กศน.) ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
20 ตุลาคม 2564 13.10-13.15 น. แวะซื้อทอดกล้วยที่ร้านข้างเซเว่นตลาดสด ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
21 ตุลาคม 2564 09.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุก ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าคันโท ได้รับการตรวจ ATK มีผลตรวจพบเชื้อ จึงได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR
22 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น