Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8647 | รายที่ 8648 | รายที่ 8649 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8648 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 93 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบล- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-16 ตุลาคม 2564 06.00 น. ตลอดทั้งวัน ช่วงเย็น -ผู้ป่วยใส่บาตรหน้าบ้านทุกวัน
-ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
-ผู้ป่วยเดินออกกำลังกายที่ถนนหน้าบ้าน
17 ตุลาคม 2564 06.00 น. ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยใส่บาตรหน้าบ้านทุกวัน
-ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
18 ตุลาคม 2564 06.00 น. ตลอดทั้งวัน ช่วงเย็น -ผู้ป่วยใส่บาตรหน้าบ้านทุกวัน
-ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
-ผู้ป่วยเดินออกกำลังกายที่ถนนหน้าบ้าน
19 ตุลาคม 2564 06.00 น. ตลอดทั้งวัน ช่วงเย็น -ผู้ป่วยใส่บาตรหน้าบ้านทุกวัน
-ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
-ผู้ป่วยเดินออกกำลังกายที่ถนนหน้าบ้าน
20 ตุลาคม 2564 06.00 น. ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยใส่บาตรหน้าบ้านทุกวัน
-ผู้ป่วยพักอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
-ผู้ป่วยมีอาการไข้ น้ำมูกไหล
21 ตุลาคม 2564 06.00 น. ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยใส่บาตรหน้าบ้านทุกวัน
-ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
22 ตุลาคม 2564 8.00-13.30 น. ช่วงเย็น -ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.กาฬสินธุ์
-ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
23 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 และได้รับการประสานจากรพ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งรถมารับเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น