Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8649 | รายที่ 8650 | รายที่ 8651 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8650 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 11 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11-19 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
20 ต.ค.64 12.00 น. เดินทางไป จ.หนองคาย พร้อมกับย่า (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8672) เริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
20 ต.ค.64 24.00 น. เดินทางกลับถึงบ้าน
21 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
21 ต.ค.64 12.00 น. ไปซื้อขนมที่ร้านค้าแถวบ้าน
22 ต.ค.64 16.00 น. เริ่มมีอาการไข้ หนาวสั่น
22 ต.ค.64 18.00 น. ไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่ง ในอำเภอหนองกุงศรี
22 ต.ค.64 19.00 น. เดินทางกลับบ้าน ไม่ได้แวะไหน
23 ต.ค.64 13.00 น. เดินทาง ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธี ATK
23 ต.ค.64 14.00 น ทราบผลตรวจ ATK ว่าผลเป็นบวก ทาง รพ.หนองกุงศรี จึงส่งตรวจด้วยวิธี PCR อีกครั้ง
23 ต.ค.64 17.00 น. เดินทางกลับบ้าน ไม่ได้แวะไหน
24 ต.ค.64 09.00 น ทราบผลยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19
24 ต.ค.64 10.00 น เดินทางเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น