Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8650 | รายที่ 8651 | รายที่ 8652 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8651 กุฉินารายณ์

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 74 ปี ภูมิลำเนาอำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบอาชีพ ว่างงาน อำเภอ/เขตเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 19/10/2564
ด้วยอาการ : ไข้ หนาวสั่น
โรคประจำตัว : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เก๊าต์ ไตวาย และหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
17 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
23 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว HQ จังหวัดกาฬสินธุ์
22 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น