Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8651 | รายที่ 8652 | รายที่ 8653 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8652 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 54 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17 ต.ค.64 07.00 น. มีอาการ ไอ เจ็บคอ ปวดตามกล้ามเนื้อ
17 ต.ค.64 09.00 น. เดินทางไปหาหมอที่ รพ.สต.บ้านห้วยยางดง
18 ต.ค.64 08.00-12.00 น. อาศัยอยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
18 ต.ค.64 13.00-16.00 น. ไปหาเพื่อนที่ ม.8 ต.โคกเครือ เพื่อนประมาณ 10 คน มีกิจกรรมรวมกลุ่มสังสรรค
19 ต.ค.64 17.00 น. ไปซื้อของที่ตลาดนัดบ้านห้วยยางดง
20 ต.ค.64 13.00-16.00 น. ไปหาเพื่อนที่ ม.8 ต.โคกเครือ เพื่อนประมาณ 10 คน มีกิจกรรมรวมกลุ่มสังสรรค
21 ต.ค.64 14.00-17.00 น. ไปหาเพื่อนที่ ม.8 ต.โคกเครือ เพื่อนประมาณ 10 คน มีกิจกรรมรวมกลุ่มสังสรรค
22 ต.ค.64 10.00 น. เดินทางไป รพ.สต.บ้านห้วยยางดง เพื่อขอส่งรายชื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 เนื่องจากแจ้งว่ามีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ
23 ต.ค.64 13.00 น. เดินทางพร้อมสามี ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธี ATK
23 ต.ค.64 14.00 น ทราบผลตรวจ ATK ว่าผลเป็นบวก ทาง รพ.หนองกุงศรี จึงส่งตรวจด้วยวิธี PCR อีกครั้ง
24 ต.ค.64 13.00 น. ทาง รพ.หนองกุงศรี แจ้งยืนยันผลตรวจว่าพบเชื้อ
24 ต.ค.64 13.40 น. เดินทาง พาลูกและหลาน เข้าไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี เนื่องจากลูกและหลานเป็นผู้พิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
25 ต.ค.64 11.00 น. เดินทางเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น