Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8652 | รายที่ 8653 | รายที่ 8654 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8653 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 56 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : โรคเบาหวาน
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-20 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้านกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8652 และมีผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8602 มาขายของให้ที่บ้านมีการพูดคุยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย
21 ต.ค.64 08.30 น. - ผู้ป่วยมีการไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ
21 ต.ค.64 17.00 น. - เดินทางไปรักษาตัวที่คลินิกบ้านห้วยยางดง
22 ต.ค.64 10.00 น. - เดินทางไปรพ.สต.บ้านห้วยยางดงเพื่อขอส่งรายชื่อตรวจหาเชื้อ Covid – 19 เนื่องจากมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ
22 ต.ค.64 11.00 น. - เดินทางไปหาเพื่อนที่หมู่ 4 ต.โคกเครือ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว มีเพื่อนที่สัมผัส ประมาณ 10 คน มีกิจกรรมรวมกลุ่มสังสรรค
22 ต.ค.64 18.00 น. - เดินทางไปหาเพื่อนที่บ้านหนองมันปลา ต.ลำหนองแสง
23 ต.ค.64 13.30 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อ Covid -19 ที่รพ.หนองกุงศรี โดยวิธีการตรวจแบบ (ATK) ทราบผลว่าติดเชื้อ covid-19 ผลเป็นบวก และได้รับการตรวจหาเชื้อ Covid – 19 ด้วยวิธี PCR อีกครั้ง หลังจากนั้นเดินทางกลับไปกักตัวที่บ้านเพื่อรอฟังผล
24 ต.ค.64 11.00 น. - เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลการตรวจหาเชื้อ Covid – 19 มีผลเป็นบวก ( Detected)
24 ต.ค.64 13.40 น. - เดินทาง พาลูกและหลาน เข้าไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี เนื่องจากลูกและหลานเป็นผู้พิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
25 ต.ค.64 11.00 น. - เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น