Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8653 | รายที่ 8654 | รายที่ 8656 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8654 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 23 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ และมีน้ำมูก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติเดินทางไปในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
12 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
12 ตุลาคม 2564 17.40 – 19.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อของที่ห้างเทสโก้โลตัส สาขากาฬสินธุ์
13 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
13 ตุลาคม 2564 17.50 – 18.10 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยาพลเจริญ ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
13 ตุลาคม 2564 20.00 น. ผู้ป่วยตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยตัวเอง ผลไม่พบเชื้อ
14 - 15 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
16 ตุลาคม 2564 17.50 – 18.10 น. ผู้ป่วยออกไปซื้อของที่ 7-11 สาขาดอนจาน
17 ตุลาคม 2564 12.20 – 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำบุญที่วัดด่านพระอินทร์ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร พร้อมกับครอบครัว โดยรถยนต์ส่วนตัว
18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
19 ตุลาคม 2564 08.00 – 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำบุญที่วัดด่านพระอินทร์ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร พร้อมกับครอบครัว โดยรถยนต์ส่วนตัว
20 ตุลาคม 2564 11.00 – 12.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปร้านโกโก้ดาร์ค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
20 ตุลาคม 2564 12.30 – 14.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปล้างรถ ที่ ร้านเจเจคาร์แคร์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
20 ตุลาคม 2564 14.30 – 15.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อของที่โกบอลเฮ้าส์ สาขากาฬสินธุ์
20 ตุลาคม 2564 15.00 – 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อของที่ห้างแม็คโคร สาขากาฬสินธุ์ แล้วเดินทางกลับบ้าน
20 ตุลาคม 2564 18.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับประทานอาหารและพักค้างคืนที่บ้านเพื่อน ในเขตอ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
21 ตุลาคม 2564 05.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับมาบ้าน
21 ตุลาคม 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับประทานอาหารและพักค้างคืนที่บ้านเพื่อน ในเขตอ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
22 ตุลาคม 2564 05.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับมาบ้าน
22 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยวิธี ATK ด้วยตัวเอง ผลพบเชื้อ
23 ตุลาคม 2564 10.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่รพ.ดอนจาน
24 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
24 ตุลาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น