Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8657 | รายที่ 8660 | รายที่ 8661 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8660 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 48 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 17 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานขนส่งสินค้า บริษัทสยามโกลบอลเฮ้า สาขากาฬสินธุ์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ และไอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ผู้ป่วยมีประวัติเดินทางไปส่งสินค้าตามบ้านลูกค้า ร่วมกับประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันภายในสถานที่ทำงานเดียวกัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-19 ต.ค.64 08.00 – 17.30 น. - ผู้ป่วยขับรถส่งสินค้าไปส่งสินค้าพร้อมกับเพื่อนร่วมงาน ในพื้นที่ตำบลขมิ้น ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และบ้านบ่อ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้ป่วยจำวันที่ไปไม่ได้)
20 ต.ค.64 08.00 – 17.30 น. - ผู้ป่วยขับรถส่งสินค้าไปส่งสินค้าพร้อมกับเพื่อนร่วมงาน ในพื้นที่ตำบลขมิ้น ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และบ้านบ่อ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้ป่วยจำวันที่ไปไม่ได้) ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ และไอ
21 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ไปไหน
22 ต.ค.64 08.00 – 17.30 น. - ผู้ป่วยขับรถส่งสินค้าไปส่งสินค้าพร้อมกับเพื่อนร่วมงาน ที่บ้านเมยสวนโคก และบ้านบ่อ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จากนั้นเดินทางกลับบริษัทฯ (ผู้ป่วยระบุช่วงเวลาไม่ได้)
23 ต.ค.64 08.00 – 10.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด
24 ต.ค.64 10.00 น. - โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น