Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8660 | รายที่ 8661 | รายที่ 8662 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8661 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 76 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : คัดจมูก น้ำมูกใส


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8-17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ด้วยกัน 7 คน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
17 ตุลาคม 2564 18.00-18.10 น. ผู้ป่วยยืนยันรายที่8643 มาซื้อยาที่ร้านขายยา ใส่หน้ากากอนามัย
18-19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
19 ตุลาคม 2564 20.00 น. บุตรสาวเริ่มมีไข้ หนาวสั่น ถ่ายเหลว กินยาเองที่บ้าน(ผลตรวจ Inconclusive)
20-21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
22 ตุลาคม 2564 12.00 น. หลานชายมาเยี่ยมและพักค้างคืนด้วย 2 คน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
22 ตุลาคม 2564 19.00 น. กินเนื้อย่างที่บ้านร่วมกัน จำนวน 11 คน ไม่สวมหน้ากากอนามัย
23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
23 ตุลาคม 2564 13.00 น. ติดตามตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลท่าคันโท ได้รับการตรวจด้วยATK มีผลพบเชื้อ และได้รับการส่งตรวจด้วยRT-PCR และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท เริ่มมีอาการคัดจมูก น้ำมูกใส
24 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น