Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8661 | รายที่ 8662 | รายที่ 8663 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8662 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท อาชีพ พนักงานส่งอาหาร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8-16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน บริการส่งอาหารในเขตอำเภอท่าคันโท ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และกลับบ้านพักผ่อน
17 ตุลาคม 2564 07.00 - 08.00 น. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปทำบุญที่วัดอริยทรัพย์ ไปด้วยกัน 4 คน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
17 ตุลาคม 2564 12.30-13.00 น. เดินทางไปจังหวัดอุดร โดยรถยนต์ส่วนตัวไปด้วยกัน 4 คน ใส่หน้ากากอนามัยบางเวลา
17 ตุลาคม 2564 14.00-18.00 น. เดินทางไปซื้อของที่ห้างเซ็นทรัล จังหวัดอุดรธานี ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
17 ตุลาคม 2564 19.00 น. แวะกินข้าวที่ร้านข้าวมันไก่ อำเภอกุมภวาปี
17 ตุลาคม 2564 22.00 น. ไปกินเหล้ากับเพื่อนที่ร้านของเพื่อน กินด้วยกัน 2 คน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
18-21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน บริการส่งอาหารในเขตอำเภอท่าคันโท ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และกลับบ้านพักผ่อน
21 ตุลาคม 2564 20.00-24.00 น. ไปกินเหล้ากับเพื่อนที่บ้านเพื่อน กินด้วยกัน 3 คน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน บริการส่งอาหารในเขตอำเภอท่าคันโท ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
22 ตุลาคม 2564 19.00-20.00 น. กินเนื้อย่างที่บ้านร่วมกัน 11 คน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
23 ตุลาคม 2564 14.00 น. ติดตามตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลท่าคันโท เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยรายที่8661
24 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าคันโท
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น