Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8663 | รายที่ 8667 | รายที่ 8668 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8667 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : พิการ
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8-10 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน เนื่องจากเป็นบุคคลพิการไปไหนมาไหนลำบาก อาศัยอยู่กับพ่อ แม่ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8653 และ 8652)
11 ต.ค.64 13.30 น. เดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ศาลากลางบ้าน บ้านห้วยยางดง ม.8 พร้อมกับแม่ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8653)
12-21 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
22 ต.ค. 64 07.00 น. เริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ปวดกล้ามเนื้อ
23 ต.ค. 64 10.30 น. ทราบว่า พ่อ และ แม่ ติดเชื้อโควิด-19
24 ต.ค. 64 13.30 น. เดินทาง ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธี ATK ทราบผลตรวจ ATK ว่าผลเป็นบวก ทาง รพ.หนองกุงศรี จึงส่งตรวจด้วยวิธี PCR อีกครั้ง
25 ต.ค. 64 11.00 น. เดินทางเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น