Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8667 | รายที่ 8668 | รายที่ 8669 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8668 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ผู้พิการ
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8-11 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน เนื่องจากเป็นบุคคลพิการไปไหนมาไหนลำบากอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8653 และ 8652)
12 ต.ค.64 12.30 น. ไปซื้อขนมที่ร้านค้าแถวบ้าน
13-22 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
23 ต.ค. 64 10.00 น. เริ่มมีอาการปวดตามตัว ไอ เจ็บคอ
23 ต.ค. 64 10.30 น. ทราบว่า พ่อ และ แม่ ติดเชื้อโควิด-19
24 ต.ค. 64 13.30 น. เดินทาง ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธี ATK ทราบผลตรวจ ATK ว่าผลเป็นบวก ทาง รพ.หนองกุงศรี จึงส่งตรวจด้วยวิธี PCR อีกครั้ง
25 ต.ค. 64 11.00 น. เดินทางเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น