Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8668 | รายที่ 8669 | รายที่ 8670 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8669 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 6 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-20 ต.ค. 64 08.00-16.30 น. - เดินทางไปทำนา,ทำไร่ กับพ่อที่ทุ่งนา(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8670)
21 ต.ค. 64 11.00 น. - เดินทางไปจังหวัดหนองคาย เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวกับบิดา มารดาและพี่ชาย
21 ต.ค. 64 15.00 น. - เดินทางถึงจังหวัดหนองคาย
21 ต.ค. 64 18.00 น. - เดินทางกลับจังหวัดกาฬสินธุ์และถึงบ้านเวลา 23.00 น.
22 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
23 ต.ค. 64 13.00 น. - เดินทางไปกับบิดา มารดา ย่า และพี่ชาย ไปรพ.หนองกุงศรีเพื่อพาพี่ชายไปตรวจ Covid-19 ผลตรวจของพี่ชายเป็นบวก
24 ต.ค. 64 13.00 น. - เดินทางไปตรวจ Covid-19 ที่รพ.หนองกุงศรี ผลตรวจATK เป็นบวกและได้เข้ารับการตรวจต่อด้วยวิธีRT-PCR และเดินทางกลับบ้านเริ่มมีอาการไข้
25 ต.ค. 64 09.00 น. - ทราบผลว่าผลเป็นบวก (Detected)
25 ต.ค. 64 11.00 น. - รถรพ.หนองกุงศรีเดินทางมารับตัวเพื่อเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.สนามอำเภอหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น