Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8669 | รายที่ 8670 | รายที่ 8671 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8670 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-20 ต.ค.64 08.00-16.30 น. ทำไร่ ทำนา ตามปกติ
21 ต.ค.64 11.00 น. เดินทางไปจังหวัดหนองคาย อ.เซกา โดยรถยนต์ส่วนตัว เดินทางไปด้วยกัน 4คน
21 ต.ค.64 15.00 น. เดินทางถึงหนองคาย เพื่อไปเอารถคีบมัน
21 ต.ค.64 18.00 น. เดินทางกลับกาฬสินธุ์
21 ต.ค.64 23.00 น. เดินทางถึงภูมิลำเนา อ.หนองกุงศรี
22 ต.ค.64 13.00 น. เดินทาง ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ศาลากลางบ้าน ม.14 และช่วงเย็นมีปศุสัตวที่อำเภอหนองกุงศรี มาผสมเทียมวัวที่บ้าน
23 ต.ค.64 13.30 น. เดินทาง พาลูกชายไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธี ATK ทราบผลตรวจ ATK ว่าผลเป็นบวก ทาง รพ.หนองกุงศรี จึงส่งตรวจด้วยวิธี PCR อีกครั้ง และเดินทางกลับบ้าน
24 ต.ค.64 13.00 น. เดินทางไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธี ATK ทราบผลตรวจ ATK ว่าผลเป็นลบ รพ.หนองกุงศรี จึงส่งตรวจด้วยวิธี PCR อีกครั้ง และเดินทางกลับบ้าน
25 ต.ค.64 09.00 น. ทราบผลตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19
25 ต.ค.64 11.00 น. เดินทางเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น