Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8671 | รายที่ 8672 | รายที่ 8676 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8672 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 60 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-19 ต.ค. 64 08.00-16.30 น. - เดินทางไปทำนา,ทำไร่ อยู่นาตลอดทั้งวันทำกับข้าวกินเอง
20 ต.ค.64 12.00 น. เดินทางไป จ.หนองคาย พร้อมกับหลาน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่8650)
20 ต.ค.64 24.00 น. เดินทางกลับถึงบ้าน
21-23 ต.ค. 64 08.00-16.30 น. - เดินทางไปทำนา,ทำไร่ อยู่นาตลอดทั้งวันทำกับข้าวกินเอง
24 ต.ค. 64 13.00 น. - เดินทางไปตรวจ Covid-19 ที่รพ.หนองกุงศรี ผลตรวจATK เป็นบวกและได้เข้ารับการตรวจต่อด้วยวิธีRT-PCR และเดินทางกลับบ้าน
25 ต.ค. 64 09.00 น. - ทราบผลว่าผลเป็นบวก (Detected)
25 ต.ค. 64 11.00 น. - รถ รพ.หนองกุงศรีเดินทางมารับตัวเพื่อเข้ารับการรักษาตัวที่รพ.สนามอำเภอหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น