Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8676 | รายที่ 8677 | รายที่ 8679 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8677 สามชัย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 12 ปี ภูมิลำเนาอำเภอสามชัย ประกอบอาชีพ นักเรียน อำเภอ/เขตบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 20/10/2564
ด้วยอาการ : น้ำมูก ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ATK+ ประสงค์เดินทางมารักษาที่ภูมิลำเนา
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
23 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
25 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว Local Quarantine (LQ) อบต.สำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์
25 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น