Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8677 | รายที่ 8679 | รายที่ 8680 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8679 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงเย็น
-ผู้ป่วยเดินทางไปรับจ้างทำประตูกับสามี(ผู้ป่วยยืนยัน) คุยกับเจ้าของบ้าน 1 คน
-ผู้ป่วยกลับบ้านกินข้าวกับครอบครัว 4 คน
11-14 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงเย็น
-ผู้ป่วยเดินทางไปที่ทุ่งนา กินข้าวกับครอบครัว 8 คน
-ผู้ป่วยกลับบ้านกินข้าวกับครอบครัว 4 คน
15-16 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงเย็น
-ผู้ป่วยเดินทางไปที่ทุ่งนา กินข้าวกับครอบครัว 6 คน
-ผู้ป่วยกลับบ้านกินข้าวกับครอบครัว 4 คน
17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยมีอาการ ไข้ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ
18-19 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงเย็น
-ผู้ป่วยเดินทางไปที่ทุ่งนา กินข้าวกับครอบครัว 6 คน
-ผู้ป่วยกลับบ้านกินข้าวกับครอบครัว 3 คน
20 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงเย็น
-ผู้ป่วยเดินทางไปที่ทุ่งนา
-ผู้ป่วยพร้อมสามี(ผู้ป่วยยืนยัน)ไปหาหมอที่คลินิกบ้านโคกกว้าง
22 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงเย็น
-ผู้ป่วยเดินทางไปที่ทุ่งนา
-ผู้ป่วยได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ว่าให้กักตัว เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่
-ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
23 ตุลาคม 2564 8.00-10.30 น.
10.40 น.
ช่วงเย็น
-ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
-ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ ATK ที่ รพ.สต. พบผล บวก
-ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
24 ตุลาคม 2564 8.00-13.30 น. ช่วงเย็น -ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.กาฬสินธุ์ -ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
25 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 และได้รับการประสานจากรพ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งรถมารับเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น