Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8679 | รายที่ 8680 | รายที่ 8682 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8680 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 11 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบล- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง คนในครอบครัวติดเชื้อโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11-14 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเดินทางไปที่ทุ่งนา กินข้าวกับครอบครัว 8 คน
- ผู้ป่วยกลับบ้านกินข้าวกับครอบครัว 4 คน
15 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเดินทางไปที่ทุ่งนา
- ผู้ป่วยขี่รถจักรยานเล่นกับเพื่อน 4 คน
16-18 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเดินทางไปที่ทุ่งนา
- ผู้ป่วยกลับบ้านกินข้าวกับครอบครัว 3 คน
19 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเดินทางไปที่ทุ่งนากับครอบครัว
- ผู้ป่วยเล่นกับเพื่อนที่สนาม รร. 5 คน
20 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเดินทางไปที่ทุ่งนา
- ผู้ป่วยไปหาหมอกับแม่(ผู้ป่วยยืนยัน)ที่คลินิกบ้านโคกกว้าง
21 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเดินทางไปที่ทุ่งนา
- ผู้ป่วยกลับบ้านกินข้าวกับครอบครัว 3 คน
22 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเดินทางไปที่ทุ่งนา
- ผู้ป่วยได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ว่าให้กักตัว เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่
- ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
23 ตุลาคม 2564 8.00-10.30 น. 10.40 น. ช่วงเย็น - ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
- ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ ATK ที่ รพ.สต. พบผลบวก
- ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
24 ตุลาคม 2564 8.00-13.30 น. ช่วงเย็น -ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.กาฬสินธุ์ -ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
25 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 และได้รับการประสานจากรพ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งรถมารับเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น