Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8680 | รายที่ 8682 | รายที่ 8685 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8682 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 53 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับราชการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 18 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 (คนในครอบครัว)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12-18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยลาพักผ่อน อยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
19-20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเดินทางไป กทม.กับเพื่อน ผู้ร่วมเดินทาง 2 คน
21 ตุลาคม 2564 08.00-16.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไป สอบที่กทม.กับเพื่อน
22 ตุลาคม 2564 13.00 น. -ผู้ป่วยได้รับแจ้งว่ามีคนในครอบครัวติดโควิด
23 ตุลาคม 2564 13.00 -22.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางกลับจังหวัดกาฬสินธุ์
- ผู้ป่วยมีอาการไข้
24 ตุลาคม 2564 8.00-13.30 น. ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.กาฬสินธุ์
- ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
25 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 และได้รับการประสานจาก รพ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งรถมารับเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น