Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8685 | รายที่ 8686 | รายที่ 8687 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8686 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 12 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8440 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 - 17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัวรวม 7 คน ไม่ได้ไปไหน
18 ตุลาคม 2564 09.00 – 13.00 น. ผู้เดินทางไปเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด พร้อมกับแม่ ที่โรงเรียนอนุกูลนารี แล้วกลับบ้าน
19 ตุลาคม 2564 09.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยทราบข่าวว่าคนในครอบครัวติดเชื้อ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8440 จังหวัดกาฬสินธุ์) จึงเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID -19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน ครั้งที่ 1
20 ตุลาคม 2564 10.00 น. ผู้ป่วยได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลดอนจาน ผลตรวจไม่พบเชื้อ
21 - 24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
25 ตุลาคม 2564 09.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID -19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน ครั้งที่ 2
26 ตุลาคม 2564 10.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
26 ตุลาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น