Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8688 | รายที่ 8689 | รายที่ 8690 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8689 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 35 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน อาชีพ ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8388 จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพื่อนร่วมงาน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10 - 14 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่หอพัก
10 - 14 ตุลาคม 2564 08.30 – 18.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน
15 ตุลาคม 2564 10.00 – 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์พร้อมเพื่อนร่วมงานรวม 5 ราย
15 ตุลาคม 2564 13.30 – 19.00 น. ผู้ป่วยกลับมาทำงานต่อ หลังเลิกงานกลับหอพัก
16 ตุลาคม 2564 08.30 – 18.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน
16 ตุลาคม 2564 08.30 – 18.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน
17 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่หอพัก และหยุดงาน
17 ตุลาคม 2564 16.00 – 18.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน
18 ตุลาคม 2564 08.30 – 21.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน และทราบว่ามีพนักงานในร้านตรวจพบเชื้อCOVID-19 ด้วยวิธี ATK จึงปิดให้บริการและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดร้าน
19 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่หอพัก และรับแจ้งพนักงานในร้านตรวจพบสารพันธุกรรม COVID -19
19 ตุลาคม 2564 10.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 1 ที่รพ.ดอนจาน ผลไม่พบสารพันธุกรรม COVID-19
20 - 24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวที่หอพัก และผู้ป่วยเริ่ม มีน้ำมูก
25 ตุลาคม 2564 10.00 – 11.00 น ผู้ป่วยเดินทางไปเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 2 ที่รพ.ดอนจาน
26 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
26 ตุลาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น