Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8690 | รายที่ 8691 | รายที่ 8692 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8691 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 83 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ไม่ได้ทำงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : เบาหวาน เคลื่อนไหวลำบาก
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนา ไวรัส 2019


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน ลูกชายลูกสะใภ้จากบ้านโคกก่งเดินทางลงมายี่ยม นั่งคุยกันไม่ใส่แมส
12 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
14 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
15 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน ทราบข่าวลูกชายลูกสะใภ้เป็นผู้ป่วยยืนยัน โรคติดเชื้อโควิด 2019 แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
24 ตุลาคม 2564 8.00-9.30 เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 2019 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
24 ตุลาคม 2564 10.00 เป็นต้นไป กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
25 ตุลาคม 2564 08.00 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ โทรแจ้งผลพบชื้อไวรัสโคโรนา 2019
25 ตุลาคม 2564 13.30 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ รับเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น