Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8693 | รายที่ 8694 | รายที่ 8695 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8694 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 70 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-19 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
20-21 ต.ค.64 08.00-18.00 น. - ไปหาปลากับเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยัน) รายที่ 8653 และ 8652 ที่บ้านนางาม
22-24 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
25 ต.ค. 64 09.30 น. - เดินทางมาตรวจหาเชื้อที่รพ.สต.บ้านห้วยยางดง โดยวิธี ATK ผลเป็นบวก
25 ต.ค. 64 13.30 น. - เดินทางเข้าตรวจที่รพ.หนองกุงศรี แบบละเอียด(PCR) โดยรถรพ.หนองกุงศรี
26 ต.ค. 64 10.00 น. - ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด 19
26 ต.ค. 64 15.30 น. - เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น