Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8701 | รายที่ 8708 | รายที่ 8709 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8708 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11 ตุลาคม 2564 09.10 น. - 09.30 น. ไปร้านกาแฟในปั้มน้ำมันบ้านเสียว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
11 ตุลาคม 2564 09.45 น. – 19.00 น. ทำงานในห้างโกบอลเฮาส์สาขากาฬสินธุ์
11 ตุลาคม 2564 19.00 น. – 19.40 น. กลับถึงบ้าน อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
12 ตุลาคม 2564 10.00 น. - 10.30 น. ไปเติมก๊าซหุงต้มที่บ้านสงเปือย ต.ธัญญา อ.กมลาไสย
12 ตุลาคม 2564 11.30 น. – 12.00 น. ซื้อเนื้อวัว ต.ธัญญา อ.กมลาไสย
12 ตุลาคม 2564 12.00 น. เป็นต้นไป อยู่ที่บ้าน
13 ตุลาคม 2564 09.10 น. - 09.30 น. ไปร้านกาแฟในปั้มน้ำมันบ้านเสียว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
13 ตุลาคม 2564 09.45 น. – 19.00 น. ทำงานในห้างโกบอลเฮาส์สาขากาฬสินธุ์
13 ตุลาคม 2564 19.00 น. – 19.40 น. กลับถึงบ้าน
14 ตุลาคม 2564 09.10 น. - 09.30 น. ไปร้านกาแฟในปั้มน้ำมันบ้านเสียว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
14 ตุลาคม 2564 09.45 น. – 19.00 น. ทำงานในห้างโกบอลเฮาส์สาขากาฬสินธุ์
14 ตุลาคม 2564 19.00 น. – 19.40 น. กลับถึงบ้าน
15 ตุลาคม 2564 09.10 น. - 09.30 น. ไปร้านกาแฟในปั้มน้ำมันบ้านเสียว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
15 ตุลาคม 2564 09.45 น. – 19.00 น. ทำงานในห้างโกบอลเฮาส์สาขากาฬสินธุ์
15 ตุลาคม 2564 19.00 น. – 19.40 น. กลับถึงบ้าน
15 ตุลาคม 2564 19.40 น. – 00.00 น. กินข้าวที่บ้านเพื่อน (3 คน)
16-18 ตุลาคม 2564 09.10 น. - 09.30 น. ไปร้านกาแฟในปั้มน้ำมันบ้านเสียว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
16-18 ตุลาคม 2564 09.45 น. – 19.00 น. ทำงานในห้างโกบอลเฮาส์สาขากาฬสินธุ์
16-18 ตุลาคม 2564 19.00 น. – 19.40 น. กลับถึงบ้าน
19 ตุลาคม 2564 12.00 น. – 13.00 น. พาภรรยาไปหาหมอที่คลินิกสูตินารีแห่งหนึ่งใน จ.มหาสารคาม
19 ตุลาคม 2564 15.00 น. – 20.00 น. ไปกินข้าวบ้านเพื่อนที่บ้านห้วยเสือเต้น อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
19 ตุลาคม 2564 20.00 น. กลับถึงบ้าน
20-21 ตุลาคม 2564 09.10 น. - 09.30 น. ไปร้านกาแฟในปั้มน้ำมันบ้านเสียว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
20-21 ตุลาคม 2564 09.45 น. – 19.00 น. ทำงานในห้างโกบอลเฮาส์สาขากาฬสินธุ์
20-21 ตุลาคม 2564 19.00 น. – 19.40 น. กลับถึงบ้าน
22 ตุลาคม 2564 09.10 น. - 09.30 น. ไปร้านกาแฟในปั้มน้ำมันบ้านเสียว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
22 ตุลาคม 2564 09.45 น. – 19.00 น. ทำงานในห้างโกบอลเฮาส์สาขากาฬสินธุ์
22 ตุลาคม 2564 19.00 น. – 19.40 น. กลับถึงบ้าน
22 ตุลาคม 2564 20.00 น. – 21.30 น. รับประทานอาหารกับเพื่อนบ้านในหมู่บ้าน 3 คน
23 ตุลาคม 2564 09.10 น. - 09.30 น. ไปร้านกาแฟในปั้มน้ำมันบ้านเสียว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
23 ตุลาคม 2564 09.45 น. – 19.00 น. ทำงานในห้างโกบอลเฮาส์สาขากาฬสินธุ์
23 ตุลาคม 2564 19.00 น. – 19.40 น. กลับถึงบ้าน
24 ตุลาคม 2564 09.10 น. - 09.30 น. ไปร้านกาแฟในปั้มน้ำมันบ้านเสียว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
24 ตุลาคม 2564 09.45 น. – 19.00 น. ทำงานในห้างโกบอลเฮาส์สาขากาฬสินธุ์ (เริ่มมีอาการเจ็บคอ)
24 ตุลาคม 2564 19.00 น. – 19.40 น. กลับถึงบ้าน
24 ตุลาคม 2564 19.00 น. – 19.40 น. ทราบว่าเพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อ COVID-19 จึงซื้ออชุดตรวจ ATK มาตรวจ COVID-19 เอง ผลตรวจเป็นลบและรับประทานอาหารกับเพื่อนที่ทำงานห้างเดียวกัน 2 คน
25 ตุลาคม 2564 09.10 น. - 09.30 น. ไปร้านกาแฟในปั้มน้ำมันบ้านเสียว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
25 ตุลาคม 2564 09.45 น. – 19.00 น. ทำงานในห้างโกบอลเฮาส์สาขากาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์ทำการตรวจคัดกรอง COVID-19 ในพนักงาน ผลตรวจ ATK เป็นบวก และทำการส่งตรวจหาเชื้อ RT-PCR
25 ตุลาคม 2564 19.00 น. ประสาน รพ.ฆ้องชัย เพื่อเข้ารับการรักษา (PUI) ในห้องแยกเชื้อ
26 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจพบสารพันธุกรรม SARS-CoV-2 (COVID-19)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น