Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8708 | รายที่ 8709 | รายที่ 8710 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8709 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11-13 ตุลาคม 2564 07:30 น. เดินทางไปทำงานที่โกลบอลเฮ้าส์สาขากาฬสินธุ์
11-13 ตุลาคม 2564 17.30 น. เดินทางกลับบ้าน ที่ตำบลฆ้องชัยพัฒนา
14 ตุลาคม 2564 08.30 น. เดินทางไปรับวัคซีนเข็ม 2 ที่หอประชุม 80 พรรษาจังหวัดกาฬสินธุ์
14 ตุลาคม 2564 12.50 น. เดินทางกลับบ้าน
15-16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
17 ตุลาคม 2564 07:30 น. เดินทางไปทำงานที่โกลบอลเฮ้าส์สาขากาฬสินธุ์
17 ตุลาคม 2564 17:30 น. เดินทางกลับบ้าน
18 ตุลาคม 2564 09:30 น. ไปเยี่ยมแม่ที่อำเภอฆ้องชัย
19 ตุลาคม 2564 07:30 น. เดินทางไปทำงานที่โกลบอลเฮ้าส์สาขากาฬสินธุ์
19 ตุลาคม 2564 17:30 น. เดินทางกลับบ้าน
20-21 ตุลาคม 2564 07:30 น. เดินทางไปทำงานที่โกลบอลเฮ้าส์สาขากาฬสินธุ์
20-21 ตุลาคม 2564 17:30 น. เดินทางกลับบ้าน
22 ตุลาคม 2564 07:30 น. เดินทางไปทำงานที่โกลบอลเฮ้าส์สาขากาฬสินธุ์
22 ตุลาคม 2564 17:30 น. เดินทางกลับบ้าน เริ่มมีอาการไข้ น้ำมูก
23-24 ตุลาคม 2564 07:30 น. เดินทางไปทำงานที่โกลบอลเฮ้าส์สาขากาฬสินธุ์
23-24 ตุลาคม 2564 17:30 น. เดินทางกลับบ้าน
25 ตุลาคม 2564 09:30 น. เดินทางไปตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่โรงพยาบาลฆ้องชัย เนื่องจากทราบว่าเพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อ COVID-19
25 ตุลาคม 2564 10.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัยในห้องแยกเชื้อ
26 ตุลาคม 2564 09:00 น. ทราบผลตรวจพบสารพันธุกรรม SARS-CoV-2 (COVID-19)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น