Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8709 | รายที่ 8710 | รายที่ 8715 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8710 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 46 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไข้


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11-13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งใน อ.ฆ้องชัย ไม่ได้ออกไปไหน
14 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งใน อ.ฆ้องชัย ไม่ได้ออกไปไหน
14 ตุลาคม 2564 20.00 น. – 02.00 น. ไปทำธุระส่วนตัวใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมภรรยา โดยรถยนต์ส่วนตัว
15 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งใน อ.ฆ้องชัย ไม่ได้ออกไปไหน
16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งใน อ.ฆ้องชัย ไม่ได้ออกไปไหน
16 ตุลาคม 2564 20.00 น. เดินทางไป จ.อุดรธานี โดยรถยนต์ส่วนตัว และพักอาศัยที่รีสอร์ทใน อ.เมือง จ.อุดรธานี (จำชื่อที่พักไม่ได้)
17 ตุลาคม 2564 08.00 – 17.00 น. ไปรับซื้อแบตเตอรี่เก่าตามร้านค้าใน อ.เมือง จ.อุดรธานี (จำชื่อร้านไม่ได้)
17 ตุลาคม 2564 17.00 น. – 20.00 น. เดินทางกลับที่พัก อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งใน อ.ฆ้องชัย ไม่ได้ออกไปไหน เริ่มมีอาการไข้ตอนกลางคืน ซื้อยามาทานเอง
19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งใน อ.ฆ้องชัย ไม่ได้ออกไปไหน
19 ตุลาคม 2564 20.00 น. ออกเดินทางไป จ.อุดรธานี โดยรถยนต์ส่วนตัว และพักอาศัยที่รีสอร์ทใน อ.เมือง จ.อุดรธานี (จำชื่อที่พักไม่ได้)
20 ตุลาคม 2564 08.00 – 17.00 น. ไปรับซื้อแบตเตอรี่เก่าตามร้านค้าใน อ.เมือง จ.อุดรธานี (จำชื่อร้านไม่ได้)
20 ตุลาคม 2564 17.00 น. – 20.00 น. เดินทางกลับที่พัก อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งใน อ.ฆ้องชัย ไม่ได้ออกไปไหน
21 ตุลาคม 2564 13.00 น. – 14.00 น. อาการไข้ไม่ดีขึ้น จึงไปพบแพทย์ ที่ รพ.ฆ้องชัย โดยรถยนต์ส่วนตัว
22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งใน อ.ฆ้องชัย ไม่ได้ออกไปไหน
23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งใน อ.ฆ้องชัย ไม่ได้ออกไปไหน
23 ตุลาคม 2564 11.00 น. – 12.00 น. ไปขอรับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่ รพ.ฆ้องชัย เนื่องจากมีความกังวลใจ เจ้าหน้าที่จึงนัดตรวจคัดกรอง COVID-19 วันที่ 25 ต.ค. 2564
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งใน อ.ฆ้องชัย ไม่ได้ออกไปไหน
25 ตุลาคม 2564 08.00 – 09.00 น. ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.ฆ้องชัย โดยรถยนต์ส่วนตัว
25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่ที่ร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งใน อ.ฆ้องชัย ไม่ได้ออกไปไหน
26 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทราบผลตรวจพบสารพันธุกรรม SARS-CoV-2 (COVID-19)
26 ตุลาคม 2564 10.00 น. เข้ารับการรักษาที่ รพ.ฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น