Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8717 | รายที่ 8718 | รายที่ 8722 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8718 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานโกบอลเฮ้า ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 ตุลาคม 2564 08.30 น.-17.00 น. เดินทางไปทำงานด้วยรถจักรยานยนต์ รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดทำงานพักอยู่บ้าน
14 -19 ตุลาคม 2564 08.30 น.-17.00 น. เดินทางไปทำงานด้วยรถจักรยานยนต์ รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดทำงานพักอยู่บ้าน
21 ตุลาคม 2564 08.30 น.-17.00 น. เดินทางไปทำงานด้วยรถกระบะพร้อมกับแฟน รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
22 -23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ลางานอยู่บ้าน
24 ตุลาคม 2564 เดินทางไปทำงาน รับประทานอาหารที่โรงอาหาร ตรวจ ATK พบผลบวก เนื่องจากมีพนักงานใน Global house ติดเชื้อ
25 ตุลาคม 2564 มีอาการระคายคอ ไปตรวจยืนยัน RT-PCR ที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ เสร็จแล้วกลับบ้าน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น